Elizabeth van der Sluijs  ‎(I00080)‎
Married Name: Elizabeth van Rije
Given Names: Elizabeth
Surname Prefix: van der
Surname: Sluijs

Gender: FemaleFemale
      

Birth: 7 May 1822 Goedere
Death: 1 December 1896 ‎(Age 74)‎ Age: 74 Almelo
Personal Facts and Details
Birth 7 May 1822 Goedere

Marriage Wessel Cornelis van Rije - 20 February 1856 ‎(Age 33)‎
Death 1 December 1896 ‎(Age 74)‎ Age: 74 Almelo

Address:
wonend te Raalte, overleden te Almelo stad


Show Details Note: ‎(adv.)‎ * * * Heden overleed in den ouderdom van 74 jaren, onze geliefdeMoeder en Behuwdmoeder, Mevrouw E. VAN DER SLUIJS, Wed. van den HeerW.C. VAN RIJE. Vriezenveen, J. VAN RIETSCHOTEN-van Rije. C. W. C. VANRIETSCHOTEN. Raalte, B. W. C. VAN RIJE. J. VAN RIJE-den Duijtsen. 2december 1896.
‎(adv.)‎ Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aande naletenschap van Mevrouw ELISABETH VAN DER SLUIJS, Weduwe van denHeer WESSEL CORNELIS VAN RIJE, op den 1 December 1896 te Raalteoverleden, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen tenkantore van den notaris D. W. STOOP te Dordrecht v󳲠of op den 15Januari 1897.
‎(adv.)‎ * * * Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bijhet overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mevr. de Wed. W.C. VAN RIJE, geb. E. VAN DER SLUIJS, zeggen ondergetekenden hartelijkdank. Vriezenveen, J. VAN RIETSCHOTEN-van Rije. C. W. C. VANRIETSCHOTEN. Raalte, B. W. C. VAN RIJE. J. VAN RIJE-den Duijtsen. 11Januari 1897.

Last Change 27 August 2008 - 12:23:24
View Details for ...

Parents Family  (F00078)
Bastiaan van der Sluijs
-
Christina Helena Janne
-
Elizabeth van der Sluijs
1822 - 1896

Immediate Family  (F00190)
Wessel Cornelis van Rije
1827 - 1893
Pieter Jacob van Rije
1856 - 1858
Adriana Elizabeth van Rije
1859 - 1914
Bastiaan Wessel Cornelis van Rije
1861 - 1920


Notes
Death of spouse ‎(adv.)‎ * * * Heden overleed alhier onze waarde Broeder en behuwdbroeder,de Heer W. C. VAN RIJE in de ouderdom van 65 jaren. P. A. VAN RIJE,uitaller naam. Dordrecht, 6 Maart 1893.
‎(adv.)‎ * * * Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen gedurendede ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader enBehuwdvader, den Heer WESSEL CORNELIS VAN RIJE, betuigen wij onzenwelgemeenden dank. E. VAN RIJE, VAN DER SLUIJS. A. E. VAN RIETSCHOTEN,VAN RIJE. C. W. C. VAN RIETSCHOTEN. B. W. C. VAN RIJE. J. VAN RIJE, DENDUIJTSEN. Dordrecht, 16 Maart 1893.
‎(adv.)‎ * * * Voor de vele bewijzen van deelneming bij het verlies vanonzen waarden Broeder en Behuwdbroeder den Heer W. C. VAN RIJE, betuigenwij onze hartelijken dank. Uit aller naam, P. A. VAN RIJE. Dordrecht, 18Maart 1893.
Death ‎(adv.)‎ * * * Heden overleed in den ouderdom van 74 jaren, onze geliefdeMoeder en Behuwdmoeder, Mevrouw E. VAN DER SLUIJS, Wed. van den HeerW.C. VAN RIJE. Vriezenveen, J. VAN RIETSCHOTEN-van Rije. C. W. C. VANRIETSCHOTEN. Raalte, B. W. C. VAN RIJE. J. VAN RIJE-den Duijtsen. 2december 1896.
‎(adv.)‎ Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aande naletenschap van Mevrouw ELISABETH VAN DER SLUIJS, Weduwe van denHeer WESSEL CORNELIS VAN RIJE, op den 1 December 1896 te Raalteoverleden, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen tenkantore van den notaris D. W. STOOP te Dordrecht v󳲠of op den 15Januari 1897.
‎(adv.)‎ * * * Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bijhet overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mevr. de Wed. W.C. VAN RIJE, geb. E. VAN DER SLUIJS, zeggen ondergetekenden hartelijkdank. Vriezenveen, J. VAN RIETSCHOTEN-van Rije. C. W. C. VANRIETSCHOTEN. Raalte, B. W. C. VAN RIJE. J. VAN RIJE-den Duijtsen. 11Januari 1897.

View Notes for ...


Sources
There are no Source citations for this individual.

View Sources for ...


Media
There are no media objects for this individual.
View Media for ...


Family with Parents
Father
Bastiaan van der Sluijs ‎(I00081)‎
Birth Yes
Occupation rijksambtenaar
Death Yes
Mother
Christina Helena Janne ‎(I00389)‎
Birth Yes
Death Yes

Marriage: 2 March 1815
7 years
#1
Elizabeth van der Sluijs ‎(I00080)‎
Birth 7 May 1822 Goedere
Death 1 December 1896 ‎(Age 74)‎ Age: 74 Almelo
Family with Wessel Cornelis van Rije
Husband
Wessel Cornelis van Rije ‎(I00114)‎
Birth 10 August 1827 27 25
Occupation timmerman ‎(1856, 1888)‎, aannemer
Death 6 March 1893 ‎(Age 65)‎
-5 years

 
Elizabeth van der Sluijs ‎(I00080)‎
Birth 7 May 1822 Goedere
Death 1 December 1896 ‎(Age 74)‎ Age: 74 Almelo

Marriage: 20 February 1856
3 months
#1
Son
Pieter Jacob van Rije ‎(I00119)‎
Birth 27 May 1856 28 34
Death 3 January 1858 ‎(Age 19 months)‎
3 years
#2
Daughter
Adriana Elizabeth van Rije ‎(I00208)‎
Birth 9 May 1859 31 37
Death 8 March 1914 ‎(Age 54)‎
3 years
#3
Son
Bastiaan Wessel Cornelis van Rije ‎(I00188)‎
Birth 11 November 1861 34 39 Dordrecht
Occupation telegrafist bij Rijks Telegraaf ‎(1887)‎, directeur van het post- entele
Death 20 June 1920 ‎(Age 58)‎ Bolsward